Szexológus képzés

 
Szexológiai tudásbázis
Milyen, a csoportokat működtető tényezők ismertek?

1. Szerepek
viselkedési módok „visszacsatolási köre” - elvárt normatív viselkedés, erre válaszként eljátszott viselkedés, érzékelt viselkedés (a válaszreakciót ki hogyan értékeli).

2. Normák
a csoportnormák a csoporttagok viselkedését szabályozzák, nem az egyénre, hanem a csoport egészére fogalmaznak meg elvárásokat.

3. Interakciók
a csoporttagok kölcsönösen hatnak egymásra, ennek eszköze főként a szóbeli kommunikáció, kisebb mértékben a mimika, gesztusok, a „testnyelv”.

4. Indulatáttétel
A mindennapi életben az ember az indulatát gyakran a társán vezeti le. A csoportban az indulat több emberen is lecsapódhat (ami egyrészt moderálhatja a szélsőséges megnyilvánulásokat, másrészt ezek romboló erejét hatékonyan csillapítja); ugyanakkor az indulatos személy megkönnyebbül.

5. A csoportfejlődés fázisai:
minden csoport folyamata, története szakaszokra, fázisokra bontható.

6. Fokális konfliktus
nem a csoportban lezajló felszíni folyamatokkal, hanem a csoport tartalmi kérdéskörével (pl. csoport célja, cél elérésének eszközei) foglalkozik.

 

Szakmai partnereink
(C) Copyright
Szexológiai Tudományos Társaság
2024